Spolupráce s Národním parkem Šumava

27/06/2024

Pro žáky 1. G byl připraven venkovní program "Voda, voděnka šumavská", který proběhl na Vodníku. Žáci během programu lovili a poznávali drobné organismy žijící v Křesánovském potoce. Žáci 2. G ze zúčastnili programů o obojživelnících a ptácích, které proběhly v prostorách Správy NP Šumavy. Žáci 3. G absolvovali na stejném místě výukový program o savcích Šumavy. Pro první 1. A a 5. G byl připraven venkovní výukový program "Za dřevinami do vimperského arboreta", který bohužel překazila velká průtrž mračen. 


V rámci spolupráce proběhl i českoněmecký projekt „Příroda nezná hranice/Natur kennt keine Grenze“ na Horské Kvildě. 


A v neposlední řadě se naši žáci zapojili do soutěže "VELKÁ MOKŘADNÍ SOUTĚŽ 2024 aneb POJĎTE S NÁMI K POTOKŮM!". V rámci této soutěže účastníci zkoumají vodní toky v okolí bydliště. Vyhodnocení této soutěže proběhne v září příštího školního roku. Tak doufáme, že se našim žákům jejich práce podaří.Sekce BIO

Vyhledat na webu

Zavřít