Zobrazit navigaci

Organizace přijímacích zkoušek

ZahájeníUkončeníČinnost
8:308:45administrace
8:459:55test matematika (70 min.)
9:5510:00administrace
10:0010:50přestávka
10:5011:05administrace
11:0512:05test český jazyk (60 min.)


Průběh zkoušky

Nejpozději v čas začátku zkoušky se dostavte na místo konání. Adresa budovy, v níž zkoušky vykonáte, je uvedena v pozvánce, kterou zveřejníme v předstihu. Budova se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem. Ve vstupní části najdete vyvěšené seznamy účastníků, z nichž zjistíte, ve které místnosti vykonáte zkoušku. Do budovy nesmí kromě účastníků a osob pověřených Scio nikdo další.

Učebny

V učebně má každý stanovené místo. To zjistíte podle rozpisu na dveřích a na tabuli uvnitř, případně podle označení místa v učebně vaším kódem. Váš kód i označení učebny najdete také na vaší pozvánce. Budete-li mít s sebou mobilní telefon, vypněte jej.  

Zahájení zkoušky

  1. Po kontrole, zda jsou všichni účastníci zkoušky na svých místech, rozdají administrátoři záznamové archy.
  2. Administrátoři zopakují, jak bude zkouška probíhat a zodpoví případné dotazy.
  3. V dalším kroku nechají administrátoři účastníky zkontrolovat pečeť na obálce se zadáním. Po kontrole je obálka rozpečetěna a účastníkům rozdána zadání. Ta ponecháte ležet na lavici zavřené dokud administrátoři nedají pokyn: „Můžete začít pracovat”. Od tohoto okamžiku máte přesně vymezený čas a administrátoři nesmějí zodpovídat další dotazy.
  4. Pokud v průběhu opustíte učebnu, musíte odevzdat svůj záznamový arch a již se nesmíte vrátit. Výjimkou je naléhavá potřeba dojít si na toaletu. V takovém případě musíte odevzdat záznamový arch a telefon a za doprovodu administrátora můžete toaletu navštívit. Čas pro zkoušku se vám nenastavuje.

Ukončení zkoušky

  1. Před koncem vás administrátor upozorní, že zbývá 5 minut do konce zkoušky. Pokud budete se všemi úlohami hotovi dříve, můžete si svoji práci překontrolovat. Pokud nechcete nebo jste i s tím hotovi, vyčkejte do ukončení zkoušky. Opustit učebnu bude možno až po úplném skončení zkoušky.
  2. Na pokyn administrátora „Prosím, ukončete práci“ neprodleně odložte své psací náčiní a v klidu čekejte, až administrátoři vaše záznamové archy sesbírají. Ti je pak vloží do obálky, kterou zapečetí, a dva z účastníků zkoušky potvrdí pečeť svými podpisy. Stejně tak od vás vyberou zadání zkoušky.
  3. Zadání zkoušky si nelze ponechat (budou však zveřejněna krátce po zkouškách na našich internetových stránkách)

 

Po vybrání zadání testů a záznamových archů vyzve administrátor účastníky k vyplnění protokolu o průběhu zkoušky. Vyplnění protokolu není povinné, ale pokud budete mít připomínky k průběhu zkoušky, využijte této příležitosti! Po skončení zkoušek již nebude brán zřetel na jakékoliv připomínky k průběhu zkoušky.

Vyhledat na webu

Zavřít