Zobrazit navigaci

Studijní informace

Výše příspěvků a variabilní symboly tříd pro platbu RR


Výše příspěvků:

jednotlivci - 500 Kč, sourozenci - každý 350 Kč
příspěvky se vkládají na spořící účet RR - 225417835/0300

- neuvádět variabilní symbol, do poznámky napsat jméno žáka a třídu!

Vyhledat na webu

Zavřít