Zobrazit navigaci

Co nabízíme

Proč u nás

 • kvalitní a moderní výuka
 • bezpečné prostředí
 • výuka je zajištěna aprobovanými vyučujícími s praxí v oboru
 • výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřenou školou krok za krokem“
 • informace o vzdělávání a docházce žáka do školy je on-line k dispozici na stránkách školy
 • věnujeme péči talentovaným žákům
 • účastníme se pravidelně vědomostních i sportovních soutěží 
 • počítačové vybavení je ve všech učebnách s 24 hodinovým připojením k internetu, výuka může probíhat s využitím multimediální techniky včetně interaktivních tabulí

Nabízíme

 • ve sportovní přípravě : zahraniční soustředění sportovců, účast na závodech ČP a MČR, členství v reprezentačních týmech ČR pro žáky s odpovídajícími 
 • sportovní kurzy (prima - plavání, sekunda a 1. ročník - lyžařský kurz, 2. ročník - exkurzně-vzdělávací týden, 3. ročník - sportovně-turistický kurz v Chorvatsku)
 • spolupráci se školami v Dolním Bavorsku a možnost ročního studijního pobytu na bavorských gymnáziích v rámci projektu Euregia
 • již 32 let partnerství s Johannes Gutenberg Gymnasium ve Waldkirchenu - společné aktivity našich a bavorských žáků
 • studijní poznávací cesty po České republice, do Velké Británie a německy mluvících zemí
 • jazykovou učebnu
 • besedy a přednášky realizované odborníky z praxe
 • projektové dny 
 • možnost přípravy studentů k mezinárodním jazykovým zkouškám 
 • vybavené laboratoře, kde probíhá praktická část výuky přírodovědných předmětů
 • spojení klasické a elektronické formy výuky – využití digitálních učebních materiálů pro přípravu žáků
 • sborové zpívání v pěveckém sboru Canto 
 • dramatickou výchovu v divadelním souboru Spirála
 • práci redaktora ve školním časopise GOOL
 • marketingový kroužek
 • práci na hrnčířském kruhu ve výtvarné výchově, vypálení výrobků v keramické peci
 • ubytování na domově mládeže
 • cloudové úložiště 30 GB pro každého žáka, on line textový, tabulkový a prezentační program, školní e-mail, program na videohovory Meet (možnost kdykoli se sejít ve virtuální třídě - skupinové práce), virtuální učebny, chaty, formuláře, ...

Vyhledat na webu

Zavřít