Zobrazit navigaci

Pomáháme

Naše škola dlouhodobě pomáhá nadačním fondům, charitativním sbírkám i konkrétním projektům.

svetlulogo

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.

srdce-oszd-zlute_svisle-jednoduche

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Pomoc je určena:
Rodičům nemocných dětí, kterým pomáháme s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.
Nemocnicím, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti.
Dětským zařízením, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře…, kterým rádi pomůžeme s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

cerst

Projekt Červená stužka byl zahájen v roce 1991 zásluhou Visual AIDS, charitativní skupiny umělců se sídlem v New Yorku, která se snaží respektovat, uznávat a chovat v úctě přátele a kolegy, jež umírají nebo zemřeli na AIDS. Visual AIDS povzbuzuje umělecké organizace, muzea, komerční galerie a různé skupiny lidí na podporu boje proti AIDS, aby si stále připomínaly ty, kteří podlehli onemocnění AIDS, aby šířily osvětu o přenosu AIDS/HIV, aby informovaly veřejnost o potřebách lidí žijících s AIDS a dovolávaly se větší finanční podpory v oblastech služeb a výzkumu.

Hlavním cílem projektu Červená stužka je zamezení dalšího šíření viru HIV. Prostřednictvím preventivních a osvětových akcí se snažíme vzdělávat různé skupiny veřejnosti. Každý musí být schopen kvalifikovaně rozhodnout o svém počínání.

sdlogo

Sluníčkový den (Český den proti rakovině)
UICC a ECL (světová a evropská organizace proti rakovině) vyhlásily 4. únor Světovým dnem proti rakovině. My se k tomuto dni aktivně připojujeme.
Cílem sbírky je: Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Adopce na dálku

Projekt Adopce na dálku, jehož posláním je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, iniciovala v r. 2006 Ing. Miroslava Tomášková za pomoci své tehdejší kmenové třídy osmiletého gymnázia. Prvním podporovaným dítětem se stala indická dívka Rebecca. 

Záštitu nad pokračováním této bohulibé aktivity převzala v roce 2017 tehdejší 2. G s třídní učitelkou Mgr. Janou Tláskalovou, která vybrala k adopci desetiletého hocha Akashe Christyho též z Indie z oblasti Bangalore. Akash žije pouze s babičkou, rodiče zemřeli, jeho velkým přáním je stát se lékařem. Studenti naší školy s ním udržují pravidelnou korespondenci. Každoroční sbírka dobrovolných příspěvků od žáků a učitelů umožňuje tomuto chlapci další vzdělávání. Výše minimální částky na jeho studium činí 6.500 korun na školní rok. Třída, jejíž darovaný obnos je nejvyšší, obdrží vždy sladkou odměnu.

Jelikož je zmiňovaná třída druhá G již v maturitním ročníku, předává opět štafetu další třídě, a to současné tercii a třídní učitelce Mgr. Janě Vandrovcové, která již loňskou sbírku spoluorganizovala. Věříme, že má naše práce smysl a pomůže Akashovi, případně dalším dětem splnit si sen.

Vyhledat na webu

Zavřít