Zobrazit navigaci

Učitelé

Jméno Email Telefon Pozice
Mgr. Pavla Bartušková bartuskova@gvimperk.cz 388 386 436 třídní učitelka 2.G, vedoucí sekce CHE, BIO
Mgr. Veronika Benešová benesova@gvimperk 388386423 třídní učitelka 6. G, učitelka CJL a NEJ
Mgr. Tomáš Daněk danek@gvimperk.cz 388 386 435 třídní učitel 8.G, vedoucí sekce MAT, FYZ
Mgr. Iva Doubková doubkova@gvimperk.cz 388 386 439 učitelka MAT, DEG, VYV
Mgr. Hana Dušková duskova@gvimperk.cz 388 386 427 učitelka ANJ, NEJ
Mgr. Luděk Filip filip@gvimperk.cz 388 386 424 třídní učitel 3.A, vedoucí sekce ZEM, učitel TEV, TSP
Ing. Dana Frnochová frnochova@gvimperk.cz 388 386 423 výchovná poradkyně pro čtyřleté gymnázium, školní metodik prevence, učitelka PEK, OBV
Mgr. Roman Hajník hajnik@gvimperk.cz 388 386 433 vedoucí sekce NEJ, učitel CJL
Mgr. Dagmar Harantová harantova@gvimperk.cz 388 386 436 učitelka CHE, BIO
Mgr. Martina Havlíčková havlickova@gvimperk.cz 388 386 424 třídní učitelka 2.A, vedoucí sekce TEV, učitelka BIO
Mgr. Jan Heřta herta@gvimperk.cz 388 386 428 učitel MAT, FYZ, IKT
Mgr. Pavla Heřtová hertova@gvimperk.cz 388 386 434 třídní učitelka 5.G a 1.A, učitelka CJL, DEJ
Ing. Anna Chrstošová chrstosa@gvimperk.cz 388 386 430 vedoucí sekce IKT, koordinátor ICT, učitelka IVT, IKT, INT
Mgr. Eva Jedličková jedlickova@gvimperk.cz 388 386 439 třídní učitelka 1.B, učitelka enviromentální výchovy, MAT, BIO
Mgr. Jakub Kadlec kadlec@gvimperk.cz 388 411 051 učitel TSP, trenér cyklistiky
Mgr. Lucie Kasalová kasalova@gvimperk.cz 388386427 učitelka ANJ a TEV
Zuzana Koukalová koukalova@gvimperk.cz 388 386 425 asistent pedagoga
Mgr. Jana Krišková kriskova@gvimperk.cz 388 386 433 třídní učitelka 4.A, vedoucí sekce DEJ, ZSV, OBV, učitelka NEJ
Mgr. Hana Nová nova@gvimperk.cz 388 386 429 vedoucí sekce ANJ, učitelka CJL
Mgr. Sylvie Netrhová netrhova@gvimperk.cz 388 386 425 třídní učitelka 3.G, výchovná poradkyně pro osmileté gymnázium, učitelka DEJ, OBV, ZSV, VYV
Mgr. Vendula Roučová roucova@gvimperk.cz 388 386 434 učitelka VYV, CJL
Mgr. Helena Samcová samcova@gvimperk.cz 388 386 429 učitelka ANJ, VYV
Mgr. Lenka Sobčiaková sobciakova@gvimperk.cz 388 386 429 učitelka ANJ, ZEM, TEV
Ing. Irena Staňková stankova@gvimperk.cz 388 386 438 zástupkyně ředitele, učitelka EKO, ZSV
Mgr. Jana Tláskalová tlaskalova@gvimperk.cz 388 386 425 třídní učitelka 1.G, vedoucí sekce ČJL a estetické výchovy, VYV, HUV
Mgr. Jan Tláskal tlaskal@gvimperk.cz 388 386 425 učitel HUV
Mgr. Jana Vandrovcová vandrovcova@gvimperk.cz 388 386 435 třídní učitelka 4.G, učitelka MAT, ZEM
Ing. Milan Vančura spravce@gvimperk.cz 388 386 430 třídní učitel 7.G, správce sítě, učitel IVT, FYZ, IKT
Ing. Petra Vonášková vonaskova@gvimperk.cz 388 386 430 učitelka IKT
Mgr. Zdeňka Zámečníková zamecnikova@gvimperk.cz 388 386 410 ředitelka školy, učitelka ČJL, NEJ
Mgr. Jarmila Žižková zizkova@gvimperk.cz 388 386 428 učitelka NEJ, RUJ, ZSV

Zkratka – Předmět

CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
NEJ – Německý jazyk
DEJ – Dějepis
MAT – Matematika
FYZ – Fyzika
CHE – Chemie
BIO – Biologie
IVT – Informatika a výpočetní technika
INT – Informační technologie
OBV – Občanská výchova
ZSV – Základy společenských věd
HUV – Hudební výchova
VYV – Výtvarná výchova
IKT – Informační a komunikační technologie
TEV – Tělesná výchova
TSP – Teorie sportovní přípravy
DEG – Deskriptivní geometrie
RUJ – Ruský jazyk
ZEM – Zeměpis
EKO – Odborné ekonomické předměty


Vyhledat na webu

Zavřít