Zobrazit navigaci

Organizace šk. roku

2023/2024

Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2023, v prvním pololetí bude ukončeno

ve středu 31. ledna 2024, ve druhém pololetí v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny: 4. 3. 2024 - 10. 3. 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2024


Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Termíny pedagogických rad

Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.


1. zahájení a organizace šk. roku 2023/2024 po 28. 8. a pá 1. 9.

2. výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2022/2023 25. 9.

3. hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 13. 11.

4. hodnocení 1. pololetí šk. r. 29. 1.

5. hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. - maturitní třídy 11. 3., ostatní třídy 15. 4.

6. hodnocení 2. pololetí šk. r. - všechny maturitní třídy 25. 4.

7. hodnocení 2. pololetí šk. r. - ostatní třídy 24. 6.

 

Termíny maturitních zkoušek

Opravný termín za šk. r. 2022/23:

Ústní profilové zkoušky: 4. 9. 2023

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2023/24:

Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 30. 4. 2024


Jarní zkušební období:

Didaktické testy se budou konat od 2. 5. do 7. 5. 2024. Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2024.

Písemné práce se budou konat od 1. dubna 2024, a to CJL: pátek 5. 4. 2024, cizí jazyky: pondělí 8. 4. 2024 (ANJ) a úterý 9. 4. 2024 (NEJ)

Ústní zkoušky se konají od 16. 5. do 10. 6. 2024, termín stanovuje ŘŠ takto:

4.A 20. 5. - 24. 5. 2024

8.G 27. 5. - 29. 5. 2024

Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.

Protokol o výsledcích didaktických testů žáka zpřístupní Cermat ředitelům škol do 15. května 2024, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.

Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:

4.A 29. 5. 2024

8.G 31. 5. 2024

 

Podzimní zkušební období

Didaktické testy se konají ve spádových školách od 1. 9. do 10. 9. 2024. Protokol o výsledcích didaktických testů žáka zpřístupní Centrum nejpozději 10. září 2024.

Zkoušky profilové části všech forem se konají od 1. do 20. 9. 2024, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději do 25. srpna 2024.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Termín konání přijímacích zkoušek formou jednotné zkoušky:

G4: pátek 12.4. a pondělí 15.4.2024

G8: úterý 16.4. a středa 17.4.2024

Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 9. a 10. 1. 2024, náhradní termín: 7. 2. 2024

 

Dny otevřených dveří pro zájemce o studium:

pátek 10. 11. 2023, od 13:00 do 16:30 hod.


Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady

Třídní schůzky: 

20. 11. 2023 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.)

22. 4. 2024 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.)


Školská rada: 

10. 10. 2023 - projednání VZŠ za šk. r. 2022/23, další dle rozhodnutí předsedy ŠRDalší akce, které jsou součástí učebních plánů

1. adaptační pobyty pro 1. ročníky:

Javorník: 

1.A, 5.G: 11. - 13. 9. 2023 (Ht)

1.B: 13. - 15. 9. 2023 (Jd)

1.G: 25. - 26. 9. 2023 (Tlá, No)


2. plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1.G - 5 lekcí

3. lyžařské kurzy na Špičáku: třída 1.A a 5.G - 14. - 20. 1. 2024, třída 2.G 10. - 15. 3. 2024

4. majáles: organizace třída 7.G (Vč):10. 5. 2024

6. sportovně turistický kurz: Chorvatsko: třídy 3.A, 7.G: 14. - 23. 6. 2024

7. exkurzně vzdělávací týden 2.A, 6.G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 17. - 21. 6. 2024

8. sportovní den + ochrana člověka za mimořádných situací: 2. pololetí školního roku

9. společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen - třída 4.G (Va): 17. - 21. 6. 2024, Horská Kvilda


Termíny maturitních plesů

4.A: 3. 11. 2023, Šumavské Hoštice

Vyhledat na webu

Zavřít