Zobrazit navigaci

Pro rodiče

Nástup na střední školu

Po nástupu na střední školu se mění mnoho věcí v životě nejen dítěte, ale i celé rodiny. Aby dítě neprožívalo nepříjemné pocity, je nutné mu věnovat pozornost. Nepodceňujte jeho obavy a neberte na lehkou váhu jeho strach. Zkuste se s ním o jeho obavách pobavit a najít řešení. Strach může být z nového prostředí, nových spolužáků, z nezvládnutí školy a následné zklamání… Bavte se a zajímejte se o to, jak dítě prožilo den ve škole, a všímejte si reakcí na otázky. I ty vám mohou mnohé napovědět.

Pro zvládání některých situací je dobré mít režim, který je pravidelný. Pravidelný a dostačující spánek pomáhá v regeneraci po náročných dnech, následně ranní rituál a po škole aktivní odpočinek ve formě zájmů, kroužků a příprava na další den ve škole. Není vhodné dítě přetěžovat mnoha aktivitami. Myslete na to, že překonává změny, které ho mohou dočasně vyčerpávat. Zkuste se společně dohodnout, jak bude jeho den vypadat a co mu nejvíc vyhovuje.

Mnozí rodiče mají potřebu svého potomka neustále kontrolovat, avšak zapomínají na to, že dospívá a potřebuje určitou svobodu. Rodiče by měli důvěřovat svým dětem a nechat jim určitou volnost. Toto pravidlo se týká i zvládání školských povinností. Zkuste přenechat odpovědnost za povinnosti svému dítěti, aby pocítilo důvěru z vaší strany.

Nepanikařte, pokud má i po prvním měsíci problém s adaptací. Ne všechny děti tyto změny zvládají rychle a nové prostředí a lidé v něm mohou vyvolávat nejistotu, se kterou je potřeba se vyrovnávat i několik měsíců. Problémem je, když dítě ani po půl roce není aklimatizováno a až tehdy je třeba danou situaci řešit. Znovu se můžete obrátit na výchovného poradce nebo třídního učitele, kteří by měli být schopni posoudit, kde se problém může nacházet a jak ho řešit.

Jedním z největších strašáků při nástupu na střední školu je seznamování se s novými spolužáky a začlenění do kolektivu. Aby bylo o něco jednodušší, dítě by nemělo vyčnívat nápadný oblečením, které buď není moderní, nebo je infantilní či jinak nevhodné. Děti v tomto věku si potrpí na to, jak vypadají, s čímž oblečení velmi úzce souvisí. Ne vždy si nejnovější trendy mohou rodiče dovolit, proto se snažte vyjít vstříc svému dítěti v tom, že mu budete kupovat oděv, který sice není finančně náročný, ale ono se v něm cítí dobře.

Dalším strašákem může být množství učiva a jeho zvládání. Každé dítě je v jednotlivých předmětech na jiné vědomostní úrovni, proto není žádná hanba (hlavně v prvních měsících) požádat o pomoc nebo radu u spolužáků nebo učitele daného předmětu.

Rodiče by si měli uvědomit, že zhoršení známek o jeden až dva stupně je po nástupu na střední školu běžné. Adaptační doba trvá několik měsíců, někdo je schopen na změny reagovat pružně, jiný méně. Ale všeobecně to neznamená to, že nemá požadované schopnosti. Rodiče by děti neměli začít zbytečně podceňovat na základě několika málo neúspěchů. Naopak by měli dát najevo, že se nic strašného neděje, a nabídnout dítěti pomocnou ruku. Nezajímat se jen o to, co mu nejde, ale vyzdvihnout jeho silné stránky. Pokud si nebudou jistí, jak postupovat, je lepší se včas obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, třeba pouze telefonicky. Ta může pomoci nalézt nějakou výukovou strategii nebo doporučit, aby si rodiče našli pedagoga na doučování.

Jak z předešlého textu vyplývá, přechod ze základní školu na školu střední, je skutečně velmi náročnou životní situací jak pro dítě, tak pro rodiče a zanedbání některé stránky může mít sáhodlouhé následky pro budoucnost dítěte. Důležité je proto komunikovat a naslouchat. Každé dítě je jiné a různě zpracovává změny ve svém životě, zejména pokud jde o tak zatěžkávací období jako je puberta. Rodiče by se měli snažit řešit problémy hned, jak nastanou. Pokud si nebudete vědět rady, jak postupovat, neváhejte se skutečně obrátit na odborníky v jakékoliv oblasti, která může zvládnutí všech obtíží pomoci.

Zdroj: POSPÍŠILOVÁ (ROZ. HORVÁTHOVÁ), Ivana. Přechod dítěte ze základní na střední školu. Šance dětem [online]. 2018, 20. 05. 2018, 2022 [cit. 2022-10-03].

Vyhledat na webu

Zavřít