Přeshraniční projekt „Příroda nezná hranice“ se vydařil

27/06/2024

Projektu se zúčastnilo celkem 39 žáků - 17 z naší školy (ze tříd 4.G a 3.G), 22 z partnerského gymnázia Johanna Gutenberga ve Waldkirchenu (8. třída) - vždy za doprovodu dvou učitelů z každé školy. Program, jehož náplní bylo především poznávat přírodu Národního parku Šumava, uvědomit si zákonitosti vývoje přírody a její provázanost s našimi životy, byl sestaven a uskutečněn za spolupráce s lektory národního parku. 


Žáci absolvovali celou řadu aktivit v rámci jednotlivých vzdělávacích programů, zhlédli např. LIFE-Film o mokřadech a diskutovali o aktuální problematice zadržování vody v krajině, zkoumali jednotlivé biotopy (programy Šumavská řeka, Šumavský les, Tajemná rašeliniště). Vypravili se i k jezeru Laka, u nějž získali poznatky o tom, jak vznikl tento typ jezera, a mohli si měřením pH ověřit, že voda v jezeře je kyselá. U návštěvnického centra národního parku v Srní si nejprve prohlédli expozici věnovanou tématu návratu vlka do přírody, a pak mohli společně pozorovat odpočívající vlčí smečku ve výběhu. V programu aktivit nechyběly ani informace o historii osídlení Šumavy a důležitých dějinných událostech, žáci měli možnost seznámit se s tradičním řemeslem, kterým Šumava proslula - sklářstvím. Pomocí lektorky Jany Wudy si mohli vytvořit vlastní skelněnou perlu s dekorem podle vlastní fantazie. Stejně tak si mohli při workshopu namalovat bavlněnou tašku a využít třeba šablon národního parku se zvířecími motivy, Všichni si také vyrobili vlastní placku na plackovacím přístroji. Stravování po celou dobu zajišťovala kuchyně hotelu Rankl. 


Úspěšný projekt, při němž byly navázány také nové česko-bavorské kontakty mezi žáky i učiteli, tak splnil své cíle, k čemuž dopomohlo i pěkné počasí, které účastníky doprovázelo po celou dobu pobytu na Horské Kvildě a v jejím okolí.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027.


Mgr. Roman Hajník

Vyhledat na webu

Zavřít